كانت حلوة اوى واحنا بنتكلم , حركة وكلمات مزخرفة للدردشة

حركة و عبارات مزخرفة للدردشةE023B62C14Efb2042C5Bfa5Ee7Bb4A17 كانت حلوة اوى واحنا بنتكلم - حركة وكلمات مزخرفة للدردشة نور اسامة

ƸҲƷ২ۖۖ|̲̅ʬ̲̅|ৡৢৣৣ২ۖۖǁ[҉]ǁ২ۖৣৢৡ২ۖۖشات الطائفۖৡৢৣ২ۖǁ[҉]ǁৢৡ|̲̅ʬ̲̅|২ۖۖƸҲƷۗۖۡۡ۠ۧاۙاۖۦۥۨۘۙۚۜ ƹˉ‾ˉ৲ƷƸ৴ˉ‾ˉʒبيرى ƹ৲৴]|[ˉ jr7s ˉ]|[৲৴ʒ بلاك ƹˉ‾ˉ৲ƷƸ৴ˉ‾ˉʒ ۗۖۡۡ۠ۧاۙاۖۦۥۨۘۙۚ

Ϡϫ₢আùשǁ ǁǁǁשǁǁǁǁ|| ̲̅۩̲̅ ̲̲̅۩̲̅ ̲̅||ǁ|ه̲̅ï̲̅ç̲̲̅̅|Ϡ₡־ˉ‾‾ˉ־ شات الطائف ־ˉ‾‾ˉ־Ϡ|ه̲̅ï̲̅ç̲̅|ǁ|| ̲̲̅̅۩̲̅ ̲̲̅۩̲̅ ̲̅||ǁǁǁǁשǁǁǁ ǁǁשùআϠϫ

! ৣৣ۩ƹƸ͍Ŷ͍Ʒƺʕî̶̳̅ʬ̶̳̅Ѯ̴ʔϠ₡ೋ قلبي৲.¸Ƹ͍͎͈̐̑ѿ̐ ͍͎̑ ͈Ʒ¸.৴انخطف ೋϠ₡ʕî̶̳̅ʬ̶̳̅Ѯ̴ʔƹƸ͍Ŷ͍Ʒƺ۩ৡৣৣৣ

! ϰ|ϰjr7s ̲̲̅̅̅|ϞϞϰǁ¦[ჯ־ˉ‾ˉ־●‗_زخرفةɣϠ₡ايفون _‗●־ˉ‾ˉ־ჯ]¦ǁϰϞϞ| jr7s̅̅ ̲̲̅̅̅|ϞϞϰǁ¦ǁϰϰ

! ௨৴৲Ƹ͍Ŷ͍Ʒ ]ǁ[ ƹƹ͍͎̐̑¤͍͎̐̑ӡʒ৴৲.¸¸.قلبي৲ʕۣۨ ͠હ..৴৲.¸¸..̶̲̿jr7s̶̲̿..¸¸.৴৲. .ʕۣۨ ͠હ৴انخطف.¸¸.৴৲ƹƹ͍͎̐̑¤͍͎̐̑ӡʒ ]ǁ[ Ƹ͍Ŷ͍Ʒ

! ჵǁ¦[ϰ־ˉ‾ǁ[ ̲̲̲̲̲̲̅̅̅̅ ̲̲̲̅̅]‾ˉ־ϰ]|[قلبي]|ǁХҲϞ∕▪־ˉ‾‾ˉ־‗Ҳ|[̅̅ ̲jr7s̲̅̅||Х‗־ˉ‾‾ˉ־▪ϞҲХǁ|[[انخطف]|ǁ৲৴৲৴ƹƸ͍₩͍Ʒʒ

*! ̶<̶§̶=̶͡ ͠ৢৣঐ־ˉ‾‾ˉ৲ৢৣ Ƹ҉Ʒ قلوب Ʒ̲̿Ƹ۔-־ ̱ _,●־ˉ‾‾ˉ־ʕۣۨ͠ʔˉ‾‾ˉ־●˛_ ̱ ־-۔Ʒ̲̿ƸشاتƸ҉Ʒ20160703 580 كانت حلوة اوى واحنا بنتكلم - حركة وكلمات مزخرفة للدردشة نور اسامة♂♂l|][Ξ¯▪‗_شات الطائف_‗¯Ξ][|l♂♂

! ๑⁄¨͡͡͡ ™…‗]¦ǁણಱಐ೩مHϠ₡

]ç[™¤¼.¸¸.¨✔¨™★شات الطائف★™¨✔¨.¸¸.¼¤™]ç[

[ 퇇 ணॐ−‗_ღزخرفة شات الطائفღ_‗−ॐண 퇇 ]
₪▓Ξ❤Ξ»¯−‗_ღزخرفة شات الطائفღ_‗−¯«Ξ❤Ξ二₪
ﬗ▁▂▃▅▆▇★☀二【«زخرفة شات الطائف»】二☀★▇▆▅▃▂▁ﬗ
♂♂l|][Ξ¯▪‗_زخرفة شات الطائف_‗▪¯Ξ][|l♂♂
! ๑⁄¨͡͡͡ ™…‗]¦ǁણಱಐ೩زخرفة شات الطائفϠ₡20160703 20 كانت حلوة اوى واحنا بنتكلم - حركة وكلمات مزخرفة للدردشة نور اسامة

]ç[™¤¼.¸¸.¨✔¨™★زخرفة شات الطائف★™¨✔¨.¸¸.¼¤™]ç[! ۩۞Ξ…۝…Ξ۞۩زخرفة شات الطائفΞ…۝…Ξ۞۩
! ஜ .¸¸ ﬗmزخرفة شات الطائف mﬗ ¸¸. ஜ
! ₪∫ ∫ ∫ ∫ ∫.»زخرفة شات الطائف«.∫ ∫ ∫ ∫ ₪≝
₪۩ ۞…§۞ ۩₪»زخرفة شات الطائف«₪۩ ۞§…۞ ۩₪
! ܔ҉ೋܔணਿܔΞѽೋܔزخرفة شات الطائفܔೋѽΞܔਿணܔೋ҉ܔ
҉ਿ°●φ¸¸.»زخرفة شات الطائف«.¸¸φ●°ੀ҉
₪Ξ_‗▫♫‗=¨‾زخرفة شات الطائف‾¨=‗♫▫‗_Ξ₪! ل ͡տՆՂ৴ ̑͡տ روي‍

 

! ॓_॔

וןוΞஃՆՂ Ҝ ՆՂஃΞוןו

տՆՂ ] Қ [ ՆՂտ

๑ิ ๑ิ

! ৣޗี ีʬั ¦‹רּغسا־־ֿ∕نרּ_ֱֶָֻ±±20160703 581 كانت حلوة اوى واحنا بنتكلم - حركة وكلمات مزخرفة للدردشة نور اسامة

! <ౠ—Ξ̶Ξ——————Ξ̶Ξ—ౠ●҉●—§—●ֵ‍هઓحفل‍ֵ

! ̶<̶ʅ§̶×̶ΞهتلرΞ̶×̶§̶ʅ̶>̶

ӊӧҭӎӑὶΊ

【ツ】

! ஃ ̶<̶ʢ͎̅ ̐ʡ̶>̶ஃ هم‍ޯޯ

! പിढ़ ̶ө̶ ͠ʒ قلب~‍المشتاق~ى ͠ƹ ̶ө̶ੜ

‍! പിஃ ̶<̶ʢ͎̅ ̐ʡ̶>̶ஃ ه~م
̅
̲
‍! പിஃ ̶<̶ʢ͎̅ ̐ʡ̶>̶ஃ ه۔ڕم

! ƹƸ՜ેܢৢৣ_ ̲·ܢ·־ˉ‾ˉ־ށৣહઁ͠ɚϡشكؤ‍اي
! ƸҲƷ_۔. ٕ-՜ ે֊_۔. ٕ-ƸҲƷ‍ه૯ʕ●shkwai●ʔ૯سك‍
‍! _۔. ٕ-՜ ે֊_ʢ͍͎̐̑ʄ͍͎̐̑ʡشكؤايɝ
! ৶ৢৢ৶¸¸ळि¸¸ؤايƹ̴ʓƾﮱƾƹ̴ʓشك¸¸ळी¸¸৶ৢৢ৶
! ՜ ે֊_֊_֊_՜ ે֊_شكؤ‍ايவூவ
ʢ৲৴ஃ৲৴ﮧֻ܉ḼṾʀ܇ֻﮧ৲৴ஃ৲৴ʡشكؤايƷʒƹƸ

ஃƸɛ͡ՏɜΧؤايΧ৴৲ƷƸ৴৲ஃஃ৴৲ƷƸ৴৲ΧشكΧɛ͡ՏɜƷஃ

! ळिʒƹ৲ƷƸ৴ʒƹ ʒ ̅ɖ مƹ̴ʓة ̅ɖ ƹ ʒƹ৲ƷƸ৴ʒळी
! ʒ¸˛/͡  ͡˛ƹ͍͎̐̑̑ӡ ̅ɖ̅ مƹ̴ʓة ̅ɖ̅ ƹ͍͎̐̑̑ӡ¸˛/͡  ͡˛¸ƹ

! ∑ۙ∫ﭱϡʢ̅ﻨ̅ﺷ̅̅ﻮ̅ﻫ̅ﺃﻟ̅ﺮ̅ﻮ̅ﺡ̅ʡ∑ۙ∫ﭱϡƕ●