5:06 مساءً الأحد 24 سبتمبر، 2017

الغاز يعشقها الرجل

الغاز يعشقها الرجل

صوره الغاز يعشقها الرجل

كوني لغز و غامضة تزدادي قوة وجاذبية

المرآة الغامضة يفضلها الرجل لأنها تخبئ ما تشعر بِه ولا تدلي باي معلومات عَن نفْسها أو عَن الاخرين فينجذب نحوها لانه يجدها كاللغز اماامة
,, فتثييرة ويجري وراائهاا لاكتشااف لغزهاا

المعروف ان الصمت مِن صفات الرجل الَّتِي تقلق المرآة وتزعجها كثِيرا فَهي تحب الرجل الوااضحِ لتحس بالاستقراار معااه
,,وتقول ابحاث علم النفس ان الرجل يعتمد عادة الصمت لانه بعكْس المرآة قلِيل الكلام ويشغل تفكيره أكثر مِن لسانه لكِن احدث دراسة اجتماعية تؤكد ان المرآة صارت تعتمد مبدا الصمت والغمووض لكي تَكون أكثر قوة وجاذبية.

 

صوره الغاز يعشقها الرجل

‘السكوت مِن ذهب’

مقولة يكررها كثِيرون لكِن لَو ادركت المرآة قيمتها ومعناها لتسلحت بها فِي كُل تصرفاتها وتعاملاتها مَع الاخرين واحرزت نجاحا ووطدت ثقة واحتراما بينها وبين الطرف الاخر.
هَذا ما كشفته الدراسة: اعتمدي الصمت الفعال أي ان تكتفي بالتعبير عَن غضبك واستيائك بنظرات وعيين منسدلة ونص مفتووحة كَان فيها القلييل مِن الاستهزااء
, مِن عينيك فَقط عندها سيترجم الاخرون صمتك علي أنه ثقة زائدة فِي النفس وقوة غامضة تجعلهم يحتارون فِي رد فعلكوقوة سيطرتك علي الرجل …!
ويصعب عَليهم توقع ما سيصدر عنك عندها ستدركين ان للصمت قوة خارقة توقف الاخرين عِند حِدهم.

لكي لا تندمي
.

الصمت مرتبط بالحذر وكلاهما وسيلة قوية تساعد علي النجاحِ فِي الحيآة عامة ومع شَريك العمر خاصة بمعني أنه عندما تَكون المرآة حِذرة فِي كُل كلمة تقولها للاخرين تكسب احترامها لنفسها واحترامهم لها.

والمرآة الَّتِي تطبق اسلوب الصمت عندما تغضب إنما تفكر مليا قَبل حِصول ردة فعلها المفاجئة
وهكذا تتحكم فِي نفْسها وتركز أكثر فِي الحبكة المنطقية لمحور النقاشَ مَع الطرف الاخر لكِن إذا بدات بالكلام بطريقَة انفعالية فستثرثر بغير هدي وتقع فِي اخطاءَ وتصدر عنها الفاظ قَد تندم عَليها لاحقا
وستصبحِ ثرثااره لا يحتويهاا الغمموض والالغااز اللتي يعشقهاا الرجل بالمرآة ’’ وسيهرب مِنها الرجل الي امراه اخري لعدَم وجوود الاثاارة باكتشااف غمووض الزوجة ….

فالرجل عزيزتي كالطفل الصغيير
,,, يحب ان يلعب طواال الوقت
, ولعبتة المفضلة هِي اكتشااف لغز المرآة الغامضة اللي ماا تتكلم واايد
, وتقوول تفااصييل ماالهاا دااعي
,, بل المختصر المفيييد والجوااب القصيير جدااهو ماا يثييره ياا عزيزتي
,,,

يبوحِ باسراره

ان صمت المرآة يضع الطرف الاخر فِي موقف دفاعي فعندما يصمت الرجل مِثلا تقلق المرآة ولكي تخرجه عَن صمته تبدا برمي الاحاديث واحدا تلو الاخر فتخرج كُل ما لديها مِن اسرار أمامه
وهَذا خطا
,,,
وهكذا علي المرآة ان تعتمد الصمت كَما الرجل لكي تضعه فِي موقف دفاعي فيضطر للكلام واخراج كُل ما لديه.

أكثر ذكاء

عدا عَن قوته
الصمت يضفي علي المرآة هالة مِن النفوذ والسيطره ويجعلها فِي نظر زوجها أكثر ذكاءَ واعمق تفكيرا فعندما يعود الرجل مِن عمله متعبا ويَكون سريع الاستثارة أو الغضب عَليها ان تتجاهله وتصمت لكي تتحكم هِي فِي الموقف بدلا مِنه فَهو سيحاول ان يخفف مِن غضبه ليحقق التوازن بَين شَخصيته وشخصيتها وفي الوقت نفْسه يتاثر باسلوب تعاملها مَع غضبه فيقدر لَها ذكاءها ويحترم موقفها وينجذب نحوها ويعتبرها انسانة لغز … لانهاا ما اهتمت فيية
,, ويبي يعرف شَنوو اللي شَااغلهاا غييره
,, فيصبحِ كالعااشق ويركض وراائهاا
,, ويَجب عَليهاا التهرب قلبلا مِنه لانهاا مشغووله باشيااءَ مُهمة
,, وفي الوااقع اهي فااضية وقااعدة تسوي مِن نفْسها لغز له
,, تجذبة اليهاا
,,,,

تثير انتباهه

قيمة الصمت تتضحِ أكثر فِي ما تعطيه للمرآة مِن وقار واحترام فالنساءَ عامة معروفات بحبهن لجلسات التسلية والدردشة والقيل والقال والقاءَ الشائعات
وهؤلاءَ فِي نظر الرجال محبات للثرثرة…؟
وغير جديرات بحب واحترام ازواجهن بينما المرآة الَّتِي تستمع أكثر مما تتكلم وتجيد فن الصمت والرد بِكُلمات مقتضبة ومتقنة هِي الَّتِي تثير انتباه الرجل ويجذبه غموضها ويحاول التقرب مِنها لفك غموضها واكتشاف اسرارها….. مِثل ماا قلت سابقاا

مستودع امين وكل شَي سر عندهااا

والمرآة الغامضة يفضلها الرجل لأنها تخبئ ما تشعر بِه ولا تدلي باي معلومات عَن نفْسها أو عَن الاخرين فينجذب نحوها لانه يجدها موضع ثقة وأكثر تاثيرا علي الاخرين ويري فيها مستودعا امينا لاسراره ومشاكله لأنها ستحتفظ بها لنفسها
,, وكل ماا اعجبه شَي فيها وقال لهاا مِن ويين شَارية هالشي لااازم تقووله هَذا سر
,, كلمة سر
,, صدقووني تسحر الرجل
,,, وتخلييه يركض ورااهاا هالمرآة الغامضة اللي عندهاا اسراار

 

152 views

الغاز يعشقها الرجل